Vid besvärande känslor av svartsjuka

Rädsla för förlust av någon (eller något) som står oss nära (med andra ord känslor av ha-begär) kan orsaka svartsjuka. Det är en känsla rotad i en komplex blandning av reaktioner från bland annat ilska och rädsla för övergivenhet, oavsett om det är ett barn som känner sig svartsjuk för ankomsten av ett nytt syskon, eller en vuxen person vars partner har lämnat denne för någon annan, eller för att någon har fått jobbet som du ville ha.

Avund är något vi eftertraktar som redan tillhör någon annan, medan svartsjuka går mycket djupare och får människor att känna sig "behövande" och rädda för att det inte finns tillräckligt så det räcker till dem - och att de kommer förlora något som är viktigt för dem.

Känslor som åtföljs av svartsjuka kan skapa lätta besvär med gråt och nedstämdhet, till kraftiga reaktioner med hatiska känslor som till och med kan göra en person till mördare.

Svartsjuka kan ibland verka irrationell och helt utan uppenbar orsak och kan vara en mycket destruktiv kraft i varje relation. Den kan också vara ett tecken på att det finns problem som inte lyfts i dagen i en relation och som blivit till känslor av svek för en av parterna i en relation.

Vissa människor upplever svartsjuka starkare än andra. En del lider inte det minsta av sådana svarta känslor (i vart fall inte mer än att de lätt kan hantera det), medan andra upplever det oerhört smärtsamt och mår väldigt dåligt.

Ibland undertrycks svartsjuka och man påstår sig känna sig okej (fast man inte gör det) till exempel efter en traumatisk emotionell händelse. Dessa känslor kan då istället komma till ytan och visa sig som ilska, rädsla eller ångest.

Människor som blir lätt svartsjuka kan ha vuxit upp i en miljö där kärlek och uppmärksamhet varit knappa, eller de kan ha förlorat någon eller något som stått dem nära, vilket skapar en känsla av förlust som sedan visar sig som svartsjuka.

Men svartsjuka kan också sporra oss till att hantera svårigheter i en relation och hjälpa oss att anpassa oss till en ny bättre situation. Eller konfrontera ett beteende som är oacceptabelt för oss och som kan leda till en annan syn och värdegrund. Eller det kan hjälpa oss att möta delar av oss själva som har försummats och avslöja aspekter av vår personlighet eller vårt förflutna som vi inte mött tidigare.

BRA ATT GÖRA OCH TÄNKA PÅ

* Var ärlig mot dig själv när du konfronteras av dina djupa känslor. Upplever du dem som negativa, börja fråga dig själv varifrån de kommer och varför du upplever dem som negativa.

* Använd känslor av svartsjuka till att omvärdera attityder och villkor för en intim relation. Det är bra att prata igenom och ventilera allt som orsakar dessa känslor, som till exempel; "Om du gått med på ett öppet förhållande men märker att dina känslor kan vara hjälpta av att uttrycka dem på ett annat sätt, som till exempel genom att måla eller teckna eller något annat. Alla typer av hjälpmedel som kan skapa en kommunikation kring dessa känslor är av godo och kan leda till mycket bättre relationer. Och var aldrig fördömande mot människor som bär på känslor av svartsjuka, det gör bara saken värre.

ATT LÅTA BLI

* Att döma dig själv för att du känner svartsjuka! Du är inte en dålig människa - du har bara starka känslor som behöver bearbetas.

* Att vara kritisk mot dina barn eller andra som finns runt omkring dig för att de bär känslor av svartsjuka! Känslor är inte rationella per definition! De ger oss information om inte bara vad som händer i nuet, utan också om hur vårt förflutna har varit och hur det inkräktar på vårt nuvarande liv. Vi måste försöka förstå dem, sätta dem i sitt sammanhang och sedan bemöta dem på ett mer helande sätt.