Vid känslor efter att ha blivit utsatt för mobbning

I konkurrensen som pågår mellan människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar finns det en speciell typ av förföljelse som vi allmänt kallar för mobbning.

Människor kan känna sig hotade av andra på jobbet, hemma, i skolan eller på offentlig plats. Ovänlig kritik, obehagliga elakheter och andra negativa påhopp kan alla vara upprörande för dem som får utstå detta. Sarkasm, ironi, humor och tystnad är mer subtila sätt på vilken en person kan trakassera en annan. Diskriminering av något slag kan innebära mobbning oavsett kön, religion, ålder, storlek och höjd eller utseende överhuvudtaget. De som är sjuka kan oavsiktligt mobbas av dem som vårdar dem (inklusive det sociala livet).

Barn i grupper kan vara särskilt grymma och bete sig mycket illa. Och vanliga emotionella reaktioner på mobbning inkluderar förnedring, rädsla, ångest och skam. De som blivit mobbade upplever ofta en förlust av självförtroende för andra. Barn som blir mobbade i skolan vägrar ofta att gå dit och kan ta på sig negativa känslor som gör att de blir aggressiva själva. Och vissa människor är mer känsliga för att bli mobbade än andra, antingen på grund av sin karaktär eller för att de blivit mobbade tidigare (speciellt om det varit traumatiskt och/eller skett vid upprepade tillfällen).

Vanliga fysiska besvär inkluderar magont, huvudvärk, sömnlöshet och trötthet (speciellt hos barn). Vuxna kan drabbas av utslag och ryggvärk eller mer allvarliga besvär som magsår och migrän.

För att lära oss att handskas med mobbare måste vi vara mer medvetna om vilka vi är och vad vi kan acceptera, liksom vilka gränser vi sätter för andra människor som försöker överträda "normala" gränser för vad som kan accepteras. Det kan betyda att säga "nej", något som många av oss inte fått lära oss att göra. Om människor inte svarar på dina tillsägelser, inte respekterar dig eller faktiskt ignorerar dig när du försöker stoppa dem från att mobba dig, då kommer du finna det fördelaktigt att lära dig några grundläggande färdigheter.

Börja med att praktisera att säga NEJ! Se till att använda dig av detta när du verkligen känner att det är ett "nej" du menar - i alla situationer du möter! Det kommer visa för din omgivning att du menar det du säger och att det är DITT beslut. Men gör samma sak med dina "ja" - vi måste kunna säga och mena det och få våra beslut att höras och respekteras.

Men hur och i vilken form mobbningen än sker och pågår i - anmäl alltid detta till ansvarig på arbetsplats, skola, förening etc., etc. Acceptera aldrig mobbande beteenden! 

Några av de råd som följer är till för att hjälpa till att finna nya strategier för att hantera mobbning och för att minimera dina känslomässiga effekter av stressen som uppstår.

Bra att göra och tänka på!

* Kolla in dina rättigheter om du har problem med bullrande och störande grannar.

* Överväg alltid att rapportera trakasserier eller mobbning till berörd myndighet för åtgärd.

* Skriv och anteckna (inkl datum) de obehagliga incidenter och händelser som sker ifall du behöver följa upp med en polisanmälan.

* Lär dig färdigheter för att kunna hantera mobbare. Det finns många möjliga strategier för att kunna hantera svåra situationer där du känner dig mobbad och trakasserad. Ta hjälp av personer som är mer insatta i detta!

* Och framför allt bearbeta de negativa känslor du producerar inom dig med anledning av det hemska du blir utsatt för!

ATT LÅTA BLI

* Att låta dig knuffas in i situationer som innebär att mobbningen kan eskalera och utvecklas ännu mer. Och låta det hela pågå med tanken och förhoppningen att detta kommer gå över av sig självt.