Vid känslor av skuld

Skuld och ånger är en del av ett paket av känslor som vi människor rent allmänt brukar beskriva som "dåliga känslor". De kommer oftast som en följd av olika förväntningar vi har om hur vi "bör vara" eller "borde ha skött något" etc.,etc.

Ett exempel: Kanske har du valt att placera din gamla mor i ett äldreboende eftersom hon inte längre kan ta hand om sig själv och därför att du inte kan eller har tid till att ta hand om henne. Hon är inte glad över detta och du kan inte ändra ditt beslut, men du känner alltmer skuld över detta och beklagar dig över att du inte klarar detta på ett bra sätt. Och du kastas mellan olika känslor av skuld och tankar som säger att du är en dålig dotter/son som inte kan ta hand om din mor och se till så att hon mår bra på ålderdomen.

Känslor av skuld och självanklagelser sätter "käppar i hjulet" för vår emotionella hälsa och kan äta upp oss inifrån och försämra våra relationer om inte dessa negativa energi tillstånd får sin lösning!

Skuldkänslor kan ofta kopplas till något som hänt och som vi anser oss inte kunna ändra på. Den enda positiva effekten av detta är väl att det ger oss en viss moralisk kod, vilken bestämmer vad vi kan och inte kan göra i våra liv och våra relationer. Eller en alltför stor närvaro av skuldkänslor som kan erinra oss om behovet av att reda ut en känslomässigt stressande situation.

Och ibland är de värden och regler vi växer upp med alltför strikta och hårda, vilket kan skapa en förvrängd känsla för vad som är rätt och fel. Alltför många regler i tillvaron ger oss många möjligheter till att göra fel och föder därför dessa skuldkänslor med energi, eftersom vi som människor ofta gör fel.

Som exempel kan nämnas vissa religioner som "uppmuntrar" sina anhängare att se på sig själva som "eländiga syndare" som måste sträva mot omöjliga odds för att undkomma elden i helvetet.

Människor kan känna ånger för känslor de egentligen inte borde ha och för att de själva blir uppmärksammade på tankar och känslor som omgivningen anser att man inte får ha, som till exempel: ilska, förbittring, hämnd, hat och andra negativa sådana. Vilket leder till att vi spelar en roll och lägger upp en fasad i våra kontakter med omgivningen som ska visa oss perfekta, när det istället är så att vi mår dåligt inom oss på grund av alla dessa "skuldkänslor".

Men om vi försöker oss på att skapa ett annat perspektiv på våra skuldkänslor kan det ge en positiv förändring, eftersom vi kanske ser att vi bär med oss värderingar och budskap från till exempel vår barndom, som orsakar onödig stress i vissa situationer. Och ofta sådana "budskap" vi inte medvetet skapat själva, utan vi gör och ser på saker för att "vi alltid gjort dem så" eller "eftersom vi uppfostrats att göra så". Dessa har blivit en del av vår personlighet och hindrar oss många gånger från att må bra och tycka om oss själva!

Bra att göra och tänka på!

* Använd dina känslor av skuld till att utforska och kanske ändra på dina övertygelser. Därför att ju mer du förebrår dig själv och tror att du förtjänar det, desto mer riskerar du att fastna i denna negativitet. Det krävs en medveten ansträngning från din sida för att åstadkomma en positiv förändring.

* Gör en lista över de "måsten" och "borden" som du anser att du har i ditt liv. Ju fler du hittar desto lättare kommer det vara för dig att känna skuld varje gång du inte lever upp till dem. Men när du gör dig medveten om och ifrågasätter dem leder det som oftast till nya vägar av mindre skuld. Bagaget blir lättare helt enkelt!

* Fråga dig själv om dina förväntningar och varför du har dem? Hur dessa styr ditt (och andras) "hur tänka och känna och bete sig" i olika situationer. Börja "märka" när och hur du känner skuld! Och varför?

* Tänk, känn och handla på ett "gott sätt" som känns rätt för dig om din känsla av skuld är knuten till en händelse, där du vet att du skadat någon annan. Att försöka gottgöra någon för fel man begått, oavsett om det bara är möjligt i dina tankar - skapar en förlösande effekt av förlåtande energi.

* Utforska och analysera din egen moraliska och kärleksfulla kod regelbundet, det hjälper dig att skydda och upprätthålla din integritet.

ATT LÅTA BLI

* Att lägga skuld på dig själv för något du gjort fel! Vi gör alla misstag och förtjänar att bli förlåtna och kunna lära av dem. Om du anklagar dig själv för dina misstag kommer du lägga sten på börda och skapa en stressande belastning.

* Att tillåta andra att få dig att känna skuld! Det finns tyvärr många i vår omgivning som vill kritisera, både enskilda personer och samhället i stort. Så stärk din integritet!