Vid känslor från energin av konflikt

En konflikt uppstår när två eller flera personer är oense med varandra! Det kan vara en mindre diskussion som lätt löser sig eller en mer allvarlig sak som leder till dåliga känslor av förbittring och ilska.

Potentialen för konflikter finns inom varje område i våra liv; hemma, på arbetsplatsen, i skolan, i butiker, på kollektivtrafiken, ja vart som helst där människor möter människor. Men vi kämpar också med inre konflikter, särskilt när vi tvingas förena det vi vill göra med det vi måste göra.

Alla konflikter vi möter bör pratas igenom med människor vi litar på och har förtroende för, så att vi kan förstå, lösa och integrera den i våra liv på ett konstruktivt sätt. Och inte låta den tära på våra nerver och göra oss sjuka.

Även om vi oftast uppfattar det på det viset, så är konflikter inte alltid dåligt. De kan utmana oss känslomässigt och göra oss uppmärksamma på vissa sidor av vår karaktär (som vi kanske hellre valt att gömma undan). Relationer utan konflikter (hemma eller på jobbet) blir ofta statiska och gör oss mindre benägna att förändras.

Upplever vi konfrontation och konflikt som något vi mår dåligt av, bör vi lära oss att hantera detta känslomässigt så vi inte blir sjuka! 

Vanliga emotionella reaktioner på konflikter är ilska, förödmjukelse, ångest och rädsla. Och det finns risk att de inblandade skadar varandra på olika sätt.

Tillåt dig själv vara medveten om hur konflikter påverkar dig - både av positivt och negativt. Vissa människor nästan njuter av konflikter eftersom de har en kämpande sida av sin personliga karaktär. Medan andra är allergiska mot konflikter efter att kanske h växt upp med vuxna som alltid bråkat.

För många människor är ilska en svår känsla som ofta undertrycks och i förlängningen blir till bitterhet eller visar sig i okontrollerade utbrott. Det är en mäktig kraft i våra liv och en del av det spektrum av känslor som gör oss till dem vi är.

Men det är inte hälsosamt att gå omkring och vara arg under längre tider. Om du själv känner att du ofta är arg kan det vara bra att inta homeopatiska energimedel för att balansera denna energi och se vad som ligger bakom dina aggressioner.

Dessutom är ilska som undertryckts något av det farligaste som finns. Den kan bli som en "tryckkokare" som till slut bara brister och det också vid helt oförutsägbara tillfällen. Vid sidan utvecklas som oftast även nedstämdhet och depression. Eller ännu värre! Kan ilskan inte komma ut kan människor rikta sin ilska mot sig själva genom självdestruktiva beteenden som exempelvis anorexi eller intag av bedövande droger.

Bra att göra och tänka på!

* Bli bekant med dina egna mönster för att hantera konflikter och uttrycka ilska - för att mer förstå vad som gör dig arg och upprörd.

* Uppmuntra även dina barn att förstå vilken plats ilska och konflikter kan ta i deras liv och hur pass mycket negativ energi det föder i hela varandet och hur det påverkar hälsa och välmående.

* Lär dig tekniker för att mer direkt i nuet hantera konflikter. Utbilda dig i metoder som hjälper dig att öka ditt självförtroende och din självkänsla inför detta med ilska.

* Kommunicera öppet med de inblandade om hur indirekt konflikt påverkar dig, till exempel med arbetskollegor eller syskon som alltid vill argumentera och bråka. Föreslå att de hittar något annat sätt att lösa sin situation på.

* Håll dig borta från situationer där det finns oacceptabla konflikter, så slipper du utstå och dra på dig alla negativa energier.

* Sök hjälp istället för att försöka hantera potentiellt explosiva situationer på egen hand, särskilt om det finns en chans att göra skada på dig själv eller någon annan.

* Försök att förstå vad som händer utifrån ditt eget perspektiv, liksom utifrån andras, men ursäkta ingens beteende utan att förklara det och sätta det i sitt sammanhang. Detta kommer hjälpa dig i slutänden att förlåta alla berörda - inklusive dig själv.

* Försök att se det från den humoristiska sidan, ibland kan ett välplacerat skratt stänga av spänningarna i en konflikt och själva problemet rinner ut i sanden. 

ATT LÅTA BLI

* Klandra inte dig själv utan tänk på att det är aldrig en persons fel att två träter. Skyll heller aldrig på och lägg hela skulden för konflikten på någon annan, eftersom du själv också har ett ansvar som en av deltagarna!

HOMEOPATISKA ENERGIMEDEL

Vi hamnar i situationer där vi blir arga, oavsett om det är motiverat eller ej från tid till annan. Dessa engångs situationer kan vara stressande i sig även om de är ovanliga. Och drar ner oss i känslor av utarmning och "skakighet", som i förlängningen kan göra att det även utvecklas fysiska symtom. Det är här vi kan välja att ta homeopatiska energimedel  för att göra oss medvetna om riskerna med att skapa kroniska känslor av ilska.

Causticum: Otroligt känslig för konflikter på grund av en stark känsla för rättvisa. Tenderar att inte engagera sig om konflikten involverar människor som står dem nära. Lägger hellre sin energi på att utkämpa större strider för andra.

Chamomile: Allmänt dåligt humör. Arg, irriterad och känslig. Efter ett utbrott utvecklas ofta kolik och diarrée.

Colocynyhis: Ilska med indignation. Känner sig sjuk efter ett utbrott av ilska med kramper och stickande smärtor.

Nitricum acid: Fastnar lätt i konflikten. Finner det nästan omöjligt att förlåta och hänvisar till gamla konflikter och oförrätter.

Nux vomica: Ger sig gärna in i kampen vid en konflikt. Okontrollerbara utbrott av ilska. Otålig och stressad (har mycket att göra), exploderar över småsaker som går fel. Blir rasande när det händer i nuet istället för att reagera efteråt.

Phosphorus: Känsliga för konflikter och kommer ingripa för att sluta fred i alla situationer. Med andra ord: Hatar konflikt situationer!

Pulsatilla: Känslig för konflikter, vill ha fred och vill att andra ska tänka gott om dem. Gråter lätt i situationer av konflikt och lider ofta i tysthet, vilket mer skadar dem själva än förändrar orsaken till konflikten.

Staphysagria: Ilska med indignation. Ilskan hålls under kontroll (undertrycker den) men så småningom släpps den och man mår dåligt efteråt. Ältar situationen oändligt i sitt medvetna sinne.

LÄMPLIG BLOMESSENS

Holly (järnek): Lättar och lindrar starka negativa känslor gentemot andra människor. Skapar kärleksfulla känslor när sådana sknas och skyddar oss från vår egen negativitet och ilska. Och hjälper oss att inse att kärleken är den energi som skapade och bär upp alltet och att den energin alltid finns tillhanda för oss.