HONEYSUCKLE Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Honeysuckle (lonicera caprifolium)Energi är den livgivande kraften i allt och den ka


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Honeysuckle (lonicera caprifolium)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Längtan till det förgångna, beskärmanden över det som varit, förmår inte leva i nuet. * Ständiga hänvisningar till hur det var förr, både för sig själv och i samtal med andra. * Man glorifierar det förgångna och vill helst att allt ska vara som förr. * Man tänker med vemod på den tid som flytt. * Man kommer inte över en kär anhörigs död. * Man lever helt i sina minnen. * Hemlängtan. * Man grämer sig över en försummad chans eller ouppfylld önskedröm. * Föga intresserad av aktuella problem eftersom man lever i det förgångna. * En längtan att få börja om från början igen. * Någon viss händelse upplevs som om det var igår. * Ibland kan minnen från barndomen paradoxalt nog förefalla mycket diffusa.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Ett levande förhållande till det förgångna men man lever helt i nuet. 

* Man tar lärdom av det man upplevt men klamrar sig inte fast vid det. 

* Man kan föra med sig vackra minnen ur det förflutna och berika dagens värld med dem. 

* Man kan låta det förgångna ta en ny gestalt till exempel genom att skriva om det eller studera historia. 

* Inser att förändring är det mest naturliga och att allt flyter på som det ska och att livet är just nu, där varje dag är en spännande möjlighet till något nytt.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!