0

HONEYSUCKLE Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Honeysuckle (lonicera caprifolium)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Svårigheter att släppa det förflutna! Positiv möjlighet: Förmåga att glädjas åt nuet!

Honeysuckle hör ihop med benägenheten att acceptera förändringar och förmågan att foga samman olika livserfarenheter. I ett negativt tillstånd är förbindelsen till själva livets strömmar mycket svag. Brist på inre rörlighet utgör här problemet och Honeysuckle personligheten blir förslappad och dröjer sig i andligt hänseende kvar på fel plats i fel tid och blir till slut alldeles handlings förlamad. Ofta har denne svårt att komma vidare från någon traumatisk händelse som till exempel en kär anhörigs bortgång, utan lever helt i sina minnen av den personen. Kan ofta gräma sig över en försummad chans eller ouppfylld önskedröm och är föga intresserad av aktuella problem, eftersom denne lever det mesta i det förgångna.

Möjlighet till positiv förändring med Honeysuckle

Potential till ett levande förhållande till det förgångna, fastän man lever helt i nuet. Man tar lärdom av det man upplevt men klamrar sig inte fast vid det. Utan man kan föra med sig vackra minnen ur det förflutna och berika dagens värld med dem. Inser att förändring är det mest naturliga och att allt flyter på som det ska. Och att livet är just nu, där varje ny dag är en spännande möjlighet till något nytt. 

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on. 

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!