MIMULUS Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Mimulus (mimulus guttatus)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Mimulus (mimulus guttatus)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Specifika rädslor som går att beskriva, skygghet, ängslighet, rädsla för världen. * Försagd, tillbakadragen, fysiskt överkänslig. * Enskilda specifika rädslor och fobier, man är till exempel rädd för kyla, mörker, cancer eller andra sjukdomar, smärta, hundar, nya situationer, vissa platser, sjukhus och dylikt. * Överkänslighet av olika slag; för kyla, buller, starkt ljus, gälla röster, starka lukter, att bli motsagd, att bli tilltalad och så vidare. * På grund av ängslan och inre spänningar tillfälliga talsvårigheter eller stamning, nervöst skratt eller pladder. * Rodnar lätt. * På grund av ängslan eller rädsla skjuter man upp att göra saker. * Man är rädd för att vara ensam, men blyg och nervös i sällskap. * Man blir mycket upprörd och ängslig så fort man stöter på motstånd eller något inte går enligt planerna. * Man blir uttröttad av andras närvaro. * Under en konvalescens är man överdrivet försiktig. * Insjuknar lätt inför obehagliga situationer. * Barn som ängsligt klamrar sig fast vid förälder ute bland folk, i mörka trappor eller om det finns en hund i närheten.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* En fin och känslig medmänniska. 

* Kan vidga sina gränser och behöver inte längre vara fången i sina rädslor, kan välkomna världen med öppen famn. 

* Personligt mod och förståelse för andra i samma situation. 

* Godtar att man är annorlunda och att känslighet är en fin egenskap. 

* Kommer till insikt om att varje svårighet rymmer en möjlighet till att växa och börjar allt mer lita på sin inre vägvisare. 

* Känner sig fri från sina tidigare rädslor och anammar fullt med mod och kraft!

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!