STAR OF BETLEHEM Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Star of Betlehem (ornithogalum umbellatum)Energi är den livgivande kraften i allt oc


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Star of Betlehem (ornithogalum umbellatum)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen  i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. 

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Efterverkningar från kroppsliga, andliga eller själsliga chocktillstånd oavsett om de ligger i nutid eller i det förflutna. * Behov av själs tröst och smärt lindring. * Olycklig, sorgsen, en förlamande känsla av sorg och besvikelse. * Bortglömda eller aldrig medvetande gjorda tilldragelser i det förflutna kanske ända ner i barndomen. * Man förföljs av obehagliga känsloupplevelser. * I behov av tröst men oförmögen att ta emot den. * Svårt att känslomässigt klara av obehagliga situationer. * Ibland fysiska symtom som domning, vacklande gång, beslöjad röst. * Stum inför andra människors mod eller fräckhet. 

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Ett rikt inre liv, andlig kraft och klarhet. 

* Ett nervsystem som lätt anpassar sig till energi förändringar. 

* Tillfrisknar snabbt. 

* Löser upp alla energi blockeringar och låter hela kroppen andas. 

* Ljust och klart tänkande som tillåter att alla nivåer inom personen kommunicerar.Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!