0

GENTIAN Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Gentian (gentianella amarella)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Missmod vid motgångar. Positiv möjlighet: Återupplivar styrka och mod.

Den evige pessimisten, som inte helt utan tillfredställelse gång på gång konstaterar hur eländigt det står till i vår värld, den egensinnige tvivlaren, som inte skulle komma till rätta utan sina sorger och bekymmer, representerar det extremt negativa Gentian tillståndet. Är skeptisk, tvivlande, pessimistisk och tappar lätt modet. Känner sig deprimerad men vet precis varför och ger ibland intryck av att njuta av sin pessimism. En fullblods tvivlare som inte missar en chans att annonsera sitt tvivel i alla situationer. Utstrålar osäkerhet utan någon tro eller förtröstan och tappar lätt modet och blir besviken, då oförutsedda problem dyker  upp. Tillfälliga bakslag upplevs mycket dramatiska och man inser inte att man med sitt tvivel förorsakar det här tillståndet.

Möjlighet till positiv förändring med Gentian

Potential till förmåga att leva med sina konflikter och göra något bra av dem med övertygelsen att man inte drabbas av några bakslag om man gör sitt bästa. Känner en stark visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra och en orubblig tillförsikt till detta trots svåra omständigheter. Har en förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla denna goda känsla vidare till andra. Bejakar alltid den starka positiva energin i alla upplevelser och skeenden med en tydlig integritet!

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). 

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!
Inser att motstånd också ger  möjlighet till att lära sig och tror alltid att det bästa kommer fram  till slut. Att allt har en djupare mening som nu visar sig på ett  positivt sätt.