GENTIAN Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Gentian (gentianella amarella)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Gentian (gentianella amarella)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Skeptisk, tvivlande, pessimistisk, tappar lätt modet. * Är nedstämd och vet precis varför. * Ger ibland intryck av att njuta av sin pessimism. * En fullblods tvivlare som inte missar en chans att annonsera sitt tvivel i alla situationer. * Osäker utan någon tro eller förtröstan. * Tappar lätt modet och blir besviken då oförutsedda problem dyker upp. * Tillfälliga bakslag upplevs mycket dramatiskt. * Man inser att man med sitt tvivel förorsakar det här tillståndet.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Förmåga att leva med sina konflikter. 

* Övertygelse om att man inte drabbas av några bakslag om man gör sitt bästa. 

* Visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra. 

* Orubblig tillförsikt trots svåra omständigheter. 

* Förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla denna känsla till andra. 

* Bejakar alltid den starka positiva energin i alla upplevelser och skeenden med en tydlig integritet.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!