SWEET CHESTNUT Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Sweet Chestnut (castanea sativa)Energi är den livgivande kraften i allt och den kall


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Sweet Chestnut (castanea sativa)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Djup förtvivlan, man tror sig ha nått det outhärdligas allra yttersta gränd. * Man ser inte längre några utvägar. * Man har nått sin yttersta smärtgräns. * Man står vid en gräns; man är fullkomligt förlorad, svävar hjälplöst i tomma intet och är totalt isolerad. * Extremt själsligt tillstånd av becksvart natt. * Man tror att det inte är möjligt att utsättas för ett så här stort lidande, man känner sig glömd av Gud. * Man har gett upp allt hopp men låter bli att visa det. * Man vet att något fundamentalt nytt måste komma.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Att känna tomma intet med nya horisonter i sikte. 

* Har varit förlorad men funnit sig själv på nytt. 

* Fågel Fenix lyfter ur askan. 

* Syn på möjlighten till en avgörande förändring, den inre resan har börjat. 

* Man återfår sin tro och personliga gudsupplevelse. 

* Man återfår sin tro på livet och känner att man är älskad av den gudomliga existensen. 

* Genom mörkret har vägen lett till ljuset och allt är gott och harmoniskt. 

* Det inre kärleksfulla ljuset flödar.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!