ELM Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Elm (ulmus procera)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Elm (ulmus procera)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* En tillfällig känsla av att inte räcka till och ansvaret upplevs för tungt. * Dignar under bördan ner. * En känsla av att ansvaret helt tynger ner en. * Känsla av att krafterna inte räcker till för allt man vill och borde göra. * Känsla av uppgivenhet och utmattning hos starka personer, som i övrigt brukar ha en jämn och sund självkänsla. * Känslor av utmattning på grund av känslor av otillräcklighet. * Tvivlar på sin förmåga och lämplighet inför en uppgift. * Svårt att veta var man skall börja och ta i först. * Man har försatt sig i en situation där man känner sig oumbärlig och inte vill undandra sig ansvaret. * Man har tagit sig vatten över huvudet med för många åligganden för att kunna göra något överhuvudtaget.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Medfödd altruistisk läggning. 

* Man fullföljer ett inre uppdrag. 

* Rikare begåvad och resurs starkare än genomsnittet. 

* Positiva naturliga ledar egenskaper. 

* Stark ansvarskänsla. 

* Självsäker, väcker andras tillit. 

* Ansvarsmedveten, pålitlig. 

* Orubblig i sin övertygelse att när nöden är som störst är hjälpen närmast. 

* Beredd att kämpa för det omöjliga, att övervinna vilka svårigheter som helst för helhetens skull. 

* Ser problemen i sina rätta proportioner. 

* Lär sig respektera att hen inte är mer än människa och har förpliktelser även mot sig själv.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!