0

SCLERANTHUS Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Scleranthus (scleranthus annus)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Obeslutsamhet och oförmåga att välja mellan olika alternativ! Positiv möjlighet: Klar och balanserad överblick!

Den som har sett en gräshoppa göra sina till synes slumpmässiga hopp - än hit än dit efter minsta rörelse i omgivningen - får en aning om hur det känns att vara en Scleranthus personlighet i negativt tillstånd. En impuls utifrån får denne att reagera på ett bestämt sätt och i nästa ögonblick precis tvärtom. I detta negativa tillståndet är man som en pendel som svänger över från den ena sidan till den andra - gång på gång - oupphörligt från himlastormande jubel till bittersta bedrövelse, från febril aktivitet till mållös apati, idag fyr och flamma för en idé men imorgon totalt ointresserad. Dessa ständiga åsikts och stämnings växlingar gör att Scleranthus personligheten utåt sett ger ett mycket labilt och opålitligt intryck.

Möjlighet till positiv förändring med Scleranthus

Klar balanserad överblick. Beslutsamhet och koncentrations förmåga. Bibehållen själs jämvikt i alla lägen. Mångsidig och flexibel och kan alltid tillvarata nya möjligheter i livet på ett harmoniskt och balanserat sätt. Kan fatta snabba och riktiga beslut utan ånger och tveksamhet. Överdriver inte och undviker att dra saker och ting till sina ytterligheter och försöker finna en mjuk "vågrörelse" att följa inombords istället för "pendelrörelse".

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar.