0

CERATO Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användande, nyckelsymtom och övriga indikationer för Cerato

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Dåligt förtroende för det egna förnuftet! Positiv möjlighet: Urskillningsförmåga, självförtroende!

Cerato har med självsäkerhet, trygghet i sig själv och intuition att göra. Låter sig styras av sin inre övertygelse, litar på den och står fast vid sina beslut. I ett negativt tillstånd har man svårt att godta sina egna, riktiga bedömningar, vilket man oftast inte själv är medveten om. Man står inför ett beslut och vet intuitivt helt klart hur man skall göra, tills intellektet slår till och grumlar hela bilden och man på sedvanligt sätt åker in i gamla spår igen. Det som på ett intuitivt plan kändes helt rätt, blev plötsligt komplett omöjligt att omsätta i praktiken. Och det uppstår en omedveten konflikt som gör att man inte vågar lita på sin intuition.

Möjlighet till positiv förändring med Cerato

Blir mer intuitiv, entusiastisk, nyfiken och vetgirig. Sammanställer, bearbetar och använder information och delar gärna med sig av sin kunskap. Lyckas koordinera sitt abstrakta och konkreta tänkande och låter sig styras av sin inre övertygelse, det vill säga litar på den och står fast vid sina beslut. Vilket resulterar i ett klokt handlande. Den röda tråden blir; "Jag litar på min inre  vägvisare!"

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!