VINE Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Vine (vitis vinifera)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subt


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Vine (vitis vinifera)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Dominerande, överambitiös, maktgalen, tyrannisk. * Mycket begåvad, ytterst självsäker med stark jag-känsla. * Problem med att ge och ta emot befallningar. * Tar gärna ledningen och är ofta räddaren i nöden. * Löper risk att missbruka sin begåvning och skicklighet för personliga syften. * Sätter sig hänsynslöst över andras åsikter. * Tvivlar inte ett ögonblick på sin överlägsenhet och använder den som argument för att påtvinga andra sin vilja. * Hustyrann, diktator. * Hård utan medkänsla, kan vara verkligt grym utan några samvetes betänkligheter. * Tänker med huvudet och inte med hjärtat. * Injagar medvetet skräck i andra för att kunna härska över dem. * Som patient talar man om för läkaren hur han ska gå tillväga. * Man diskuterar inte eftersom man alltid har rätt. * Emellanåt slickar man uppåt och sparkar neråt. * Saknar varje antydan till flexibilitet vilket leder till extremt starka inre spänningar, liksom till fysiska symtom. * Barn som är grymma mot sina lekkamrater.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Vis ledare, älskad lärare med naturlig auktoritet. 

* Förmår delegera uppgifter, ledar egenskaperna får tjäna högre mål. 

* Hjälper andra till självhjälp och hjälper dem att finna sin väg. 

* Inser att härska är att tjäna och erkänner och respekterar särarten hos varje enskild individ.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!