0

VINE Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Vine (vitis vinifera)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Vilja att dominera och kontrollera! Positiv möjlighet: Önskan att vara andra till hjälp!

Vine hör ihop med auktoritet och förmåga att övertyga. I extremt negativt tillstånd är man hård, maktgalen och respekterar överhuvudtaget inte andra människors tankar och känslor. Vine är en ytterst stark form av energi som ger människan ovanligt utpräglade ledaregenskaper och samtidigt ställer speciellt höga krav på personligheten. Vine människan är utsatt för en oerhörd lockelse att låta sig hypnotiseras av denna vulkaniska kraft och utnyttja den i egna trångsynta, själviska syften. Hon/han är nämligen mycket kompetent, ambitiös och oslagbar i sin viljestyrka och sinnesnärvaro. Denne finner en väg ur varje kris, har alltid tyglarna i fast hand, är van att ständigt utgå med seger i kampen för överlevnad. Detta leder naturligt till att hon/han förr eller senare blir övertygad om sin ofelbarhet i sitt ensamma majestät. Denne tror sig göra andra en tjänst genom att tala om för dem hur de ska handla och se till att de också handlar precis så.

Möjlighet till positiv förändring med Vine

Klarar att agera som en vis ledare, älskad lärare med naturlig auktoritet. Förmår delegera uppgifter så ledar egenskaperna får tjäna högre mål. Hjälper andra till självhjälp och hjälper dem att finna sin väg. Inser att härska är att tjäna och erkänner och respekterar särarten hos varje enskild individ.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!