ROCK ROSE Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Rock Rose (helianthemum num)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas f


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Rock Rose (helianthemum num)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Extrema akuta känslor av skräck, panik, rädsla och ångest. * Tendens att lätt råka i panik. * Plötsligt upptrappade rädslor i ett kroppsligt eller själsligt undantags tillstånd. * Terror, skräck, våldsam bestörtning, nervsystemet känns som det bryter samman.* Besinningslöst rädd, man varken ser, hör eller talar längre, en känsla av att hjärtat kan stanna när som helst. * Skräck tillstånd vid olyckor, naturkatastrofer och livsfarliga kroppsliga sjukdomar eller skador. * Ofta hos barn som lätt får hjärtklappning och fuktiga händer. * Känner sig fullständigt slut i nerverna. * Smärtor i solarplexus eller känsla av förstelning. * Ofta hos personer som länge använt droger. * Vanligt hos personer med svaga nerver i släkten.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Hjältemod. * Man kan i undantags och kris tillstånd växa utöver sina gränser och mobilisera oanade övermänskliga krafter. 

* Man riskerar allt för att rädda andra människors liv utan att tänka på sig själv. 

* Man får energi av att göra allt för sig själv och andra människor i besvärliga situationer och händelser. 

* Inser att hen har tillgång till oanade krafter och känner inte längre några irrationella rädslor.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!