WALNUT Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Walnut (juglans regia)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för sub


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Walnut (juglans regia)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Osäkerhet, mottaglighet för intryck utifrån och vankelmod under den avgörande inlednings fasen till en ny epok i livet. * Man har en klar inriktning i livet, vet vanligtvis mycket väl vad man vill, men har tillfälliga svårigheter att vara trogen sig själv. * I normala fall reagerar man mycket självständigt, men för tillfället överväldigas man av osäkerhets känslor på grund av familjehänsyn, samhällskonventioner, sentimentala minnen eller skeptikers varningar. * Man har redan fattat ett av de stora besluten i livet och måste nu ta steget fullt ut och omsätta det i praktiken. * Man vill så gärna slutgiltigt lämna alla begränsningar och all påverkan bakom sig - men lyckas inte helt. * När det riktigt kommer till kritan är det fortfarande svårt att värja sig mot inflytande från någon fascinerande personlighet; en förebild, en partner, en lärare eller dylikt. * Man är på grund av en oväntad yttre händelse tvungen att på nytt ta ställning till hela sitt liv. * Avgörande förändringar som livet för med sig; byte av yrke, skilsmässa, pensionering, flyttning till annan ort och dylikt. * Omvälvande biologiska övergångs stadier; klimakteriet, graviditet, pubertet, sjukdom i livets slutskede. * Man har av någon outgrundlig anledning fortfarande - trots sitt beslut - svårt att bryta sig ur någon gammal ingrodd vana. * Man har lyckats bryta ett förhållande och skilt sig i fysisk mening, men den tidigare partnern utövar fortfarande ett magiskt inflytande.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* En pionjär som förblir sig själv trogen. 

* Fortsätter mot sitt mål oavsett besvärligheter, oberörd av andras åsikter. 

* Öppen och fri inför det som väntar. 

* Erkänner lagbundenheten bakom förändringar. 

* Immun mot yttre påtryckningar men öppen för impulser inifrån. 

* Slutgiltigt fri från skuggorna ur det förflutna. 

* Följer sin inre röst och lämnar alla hindrande begränsningar bakom sig. 

* Håller ut och låter destruktivt inflytande bara gå förbi.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!