IMPATIENS Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Impatiens (impatiens glandulifera)Energi är den livgivande  kraften i allt och


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Impatiens (impatiens glandulifera)

Energi är den livgivande  kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Otålig, lättretad, överdrivna reaktioner. * Mentala spänningar av att gå på högvarv. * Allt borde gå snabbt och som smort. * Svårt att bara se tiden an och låta händelserna ha sin gång. * Irriteras och frustreras av långsammare människors tempo och kan säga; de gör mig vansinnig. * Otålig och odiplomatisk med långsamma människor. * Så otåligt uppträdande att man inte låter andra tala till punkt. * Kan rycka saker ur händerna på folk för att tålamodet tryter. * I brist på tålamod fattar man brådstörtade beslut. * Stressar andra med sin hets. * Tycker bäst om att jobba för sig själv i eget tempo. * Starkt självständighets behov. * Flammar lätt upp i en vrede men som ebbar ut mycket snabbt. * Barn som inte kan sitta still. * På grund av inre spänning är man i riskzonen för olycksfall, trots snabb reaktions förmåga. * Nervösa handrörelser, sprattelgubbe. * Resurserna förbrukas snabbt i så högt tempo, vilket därför också leder till snabb utmattning, ibland övergående till total utmattning och psykiskt betingade smärtor.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Snabb i fattnings förmågan i tanke och handling. 

* Inre självständighet. 

* Begåvad över genomsnittet. 

* Tålamod, finkänslighet. 

* Mildhet, behagfullhet, empati och förståelse för andra. 

* Man kan på ett finkänsligt sätt ställa sin kunskap och begåvning till förfogande för andra i stora och små sammanhang.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!