PINE Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Pine (pinus silvestris)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Självförebråelse, skuldkänslor, modlöshet. * Tar ofta i samtal till ursäktande formuleringar. * Kan inte förlåta sig själv, axlar ofta andras bördor. * Får mycket lätt dåligt samvete. * I oklara situationer tar man skulden på sig. * Tar ansvar för andras fel. * Ställer alldeles för höga förväntningar på sig själv och högre än på andra och känner skuld om man inte lyckas infria dem. * Även om man lyckas med något förebrår man sig för att inte ha försökt prestera något ännu bättre. * Stirrar sig blind på sina gränser istället för att se sina möjligheter och undergräver sina framgångar med en destruktiv självbild. * Onödigt petig och noggrann och råkar därför ofta i stressiga situationer. * Känner sig värdelös, mindervärdig som en strykrädd hund. * Ber om ursäkt för sjukdom, utmattning och/eller nedstämdhet. * Känner sig feg innerst inne. * Har svårt att ta emot något eftersom man inte tycker sig förtjäna det. * Får skuldkänslor av att vara tvungen att säga ifrån. * Unnar sig väldigt lite och så fort efterfrågan är större än tillgången så avsäger man sig sin del. * Tycker inte att man är värd någon kärlek, tvivlar på sitt existens berättigande - förlåt att jag finns energin. * Ofta barnsligt ängslig attityd till livet. * Underskattar sig själv, negativt narcissistisk. * Ofta religiöst färgade stränga dogmer och regler om gott och ont, sexualitet och synd, arvssynd och dylikt.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Erkänner och accepterar begångna misstag och lämnar dem sedan bakom sig. 

* Upplever en äkta ångerkänsla istället för skuld, kan glömma och förlåta. 

* Djup förståelse för vad det innebär att vara människa, inte minst i känslomässigt avseende. 

* Axlar också medmänniskors bördor men bara när det är meningsfullt. 

* Tålmodig, ödmjuk och anspråkslös. 

* Inser att vi alla är ett resultat av kärlek med ett självklart existens berättigande.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!