ASPEN Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Aspen (populus tremula)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för su


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Aspen (populus tremula)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

MÖJLIGA BLOCKERINGAR OCH OBALANSER

* Diffusa oförklarliga rädslor, föraningar, skräck för att något fruktansvärt ska hända. * Ogrundad rädsla i största allmänhet. * Plötsliga ångestskov i enskildhet eller i sällskap. * Känsla av obehag och vanföreställningar. * Fantasin löper amok. * Skräckblandad fascination inför ockulta fenomen, vidskeplig. * Förföljelsemani, rädsla för straff och osynliga makter. * Mardrömmar, man vaknar i panik och vågar inte somna om. * Rädsla för religiöst färgade drömmar om mörker och död. * Rädsla för rädslor och vågar inte tala om dem med någon. * Allmänna rädslor för fysiskt våld, överfall, våldtäkt, misshandel, ormar, onda andar m.m. * Barn vill inte bli lämnade ensamma eller sova i mörker av rädsla för spöken m.m. * Klarar inte av atmosfären på bestämda platser eller i vissa sällskap.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Förmåga att tränga in i känsligare medvetande skikt och därigenom få förståelse för religiösa och esoteriska tankegångar. 

* Möjligheter att nå de högre andliga plan som ter sig lockande och mod att utforska dem utan rädsla.

Vill du lära dig mer om ASPEN blomessens, läs boken "Mitt hjärta är fullt av styrka" - KLICKA HÄR!

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!