0

ASPEN Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Aspen (populus tremula)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Rädslor för det okända! Positiv möjlighet: Grundtrygghet - inga irrationella rädslor!

Aspen personligheten bär på diffusa, oförklarliga rädslor, föraningar, skräck för att någonting fruktansvärt skall hända. Och med plötsliga ångest skov i enskildhet eller i sällskap. De har en känsla av obehag och vanföreställningar med en fantasi som löper amok. En skräckblandad fascination inför ockulta fenomen med vidskeplighet. Ibland förföljelse mani med rädsla för straff och osynliga makter. Mardrömmar där man vaknar i panik och vågar inte somna om. Starka rädslor för mörker och död och till och med rädsla för rädslor (man vågar inte tala om dem med någon). I största allmänhet onormalt rädd för fysiskt våld, överfall, våldtäkt, misshandel, ormar, onda andar m.m. 

Möjlighet till positiv förändring med Aspen

Potentiell förmåga att tränga in i känsligare medvetande skikt och därigenom få förståelse för religiösa och esoteriska tankegångar. Möjlighet att nå de högre andliga plan och mod att utforska dem utan rädsla. Och får därmed en bättre och klarare kontakt med sitt högre jag, vilket skapar harmoni och trygghet i det fysiska livet.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!