WILD ROSE Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Wild Rose (rosa canina)

Energi är den livgivande  kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan  upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings  yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika  sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen  i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska,  kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Inget engagemang, apati, resignation, inre kapitulation. * Resignation inombords, även om de yttre omständigheterna inte prompt ter sig vare sig hopplösa eller ens negativa. * Brist på livsglädje och inre motivation med rötter i omedvetna felbeslut. * Gör absolut ingenting som skulle få till stånd en positiv förändring. * Finner sig helt undergivet i allt som sker. * Fogar sig i sitt öde, det må vara ett olyckligt äktenskap, otillfredsställande yrke, en kronisk sjukdom och dylikt. * Tror sig vara ärftligt belastad. * Lider av en underliggande hopplös beklämning. * Känner en kronisk leda, likgiltighet och inre tomhet. * Klagar inte över detta tillstånd eftersom det känns normalt för hen. * Slö, slapp utan minsta energi. * Talar med monoton och klanglös röst.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Dag för dag känner man ett tilltagande intresse för livet. 

* Man ger sig in i vardagen utan en förlamande känsla av rutin. 

* Man kan med glädje acceptera en inre lagbundenhet. 

* En känsla av inre frihet och flexibilitet. 

* Förstår att hen har rätt till det goda som livet ger.Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!