0

BEECH Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Beech (fagus sylvatica)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Överdriven noggrannhet, kritiserar gärna! Positiv möjlighet: Positiv syn på världen!

Beech personligheten associeras till egenskaper som empati och tolerans. I negativt tillstånd blir Beech individen  trångsynt, hård och intolerant. Det är ett tillstånd som får denne att inta en starkt kritisk och dömande attityd som utgår ifrån dennes egna och högst subjektiva inskränkta uppfattningar. Hon/han synar sina offer under lupp och är snabb med att fälla domar. Människor med tendens att hamna i det här tillståndet tillhör ofta förtryckta personer som fått svälja mycket hat, förödmjukelser och besvikelser och fått sitt självförtroende illa skamfilat.

Möjlighet till positiv förändring med Beech

Potentiell möjlighet till andlig klarsynthet vilket ger ökad förståelse för olika beteenden och individuella vägar till utveckling. Det skapar även en god förmåga att ställa diagnos och man blir mer vidsynt och delaktig i livet med blick för enheten i mångfalden. De lär sig att vara snällare och mer accepterande mot sig själva, vilket gör att de också kan vara det mot andra. De sluter fred både med sig själva och andra i sin omgivning och ser de positiva möjligheterna i allt de möter.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!