BEECH Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Beech (fagus sylvatica)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. 

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Kritisk hållning, övermod, ofördragsamhet, dömer andra utan minsta empati. * Upptäcker genast fel hos andra. * Ingen förståelse för eller överseende med andras fel och brister. * Inga möjligheter att känslomässigt förstå andra människor eftersom det egna känslolivet är blockerat. * Sätter sig till doms över andra och ser bara deras fel och tillkortakommanden. * Ser bara det negativa i en situation och har ingen syn på möjligheterna. * Har svårt att stå ut med andras dumhet. * Är tidvis småaktig, pedantisk och omedgörlig. * Irriterar sig på människors gester, sätt att tala och dylikt och irritationen står inte i någon rimlig proportion till anledningen. * Är spänd och rigorös. * Isolerar sig med sin överkritiska attityd till sina medmänniskor.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Andlig skärpa, man har förståelse för olika beteenden och individuella utvecklings vägar. 

* God förmåga till klarsynthet.

* Man är vidsynt och delaktig i livet med blick för enheten i mångfalden.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!