0

LARCH Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Larch (larix decidua)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: För den som inte har självförtroende nog att försöka! Positiv möjlighet: Självförtroende och förmåga att uttrycka sig!

Larch är bundet till självförtroende. I negativt tillstånd känner man sig alltid underlägsen andra människor. Det är inte ens så att man bara tvivlar på sina egna resurser, utan man är känslomässigt helt övertygad om sin oduglighet. Eftersom Larch personligheten är förvissad om sin oförmåga att klara av det mesta, försöker hon/han inte ens en gång. Och därmed berövar denne sig själv något av det finaste i livet: nämligen chansen att lära sig och förändras genom nya upplevelser, försök och misstag, det vill säga att leva livet fullt ut. Får inte personligheten slå ut i blom, då vissnar och utarmas den. Larch personligheten blir lätt kvar med en diffus känsla av modlöshet och vemod.

Möjlighet till positiv förändring med Larch

Potential till att vara realistisk och aktiv och man håller ut också vid bakslag. Man klarar att göra en saklig bedömning av olika situationer. Och inser att det vi får uppleva är det vi tidigare tänkt på. Lägger märke till att andra i samma situation helt enkelt bara gör sitt bästa. Är inte längre rädd för att utsätta sig för nya upplevelser, vilket ger möjlighet att lära känna nya sidor hos sig själv. Lämnar nu alla begränsande uppfattningar bakom sig och skapar dominerande tankemönster som "Jag kan det - Jag vill det - Jag gör det" och utvecklar sin personlighet allt mer till mycket god självkänsla och självförtroende.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!