LARCH Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Larch (larix decidua)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subt


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Larch (larix decidua)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Förväntar sig att misslyckas, brist på självförtroende, mindervärdeskomplex. * Man känner sig underlägsen andra människor. * Det man beundrar hos andra vågar man inte själv pröva. * Utgår nästan alltid från tanke och känsla att misslyckas. * Man är övertygad om att misslyckas och därav försöker man överhuvudtaget aldrig att göra någonting. * Lite långsam och passiv i brist på självförtroende. * Skyller på sjukdom för att slippa ta itu med något. * Falsk blygsamhet i brist på självförtroende. * Känsla av att vara överflödig och kraftlös. * Barn som känner sig misslyckade i skolan.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Realistisk och aktiv. 

* Man håller ut också vid bakslag. 

* Man kan göra en saklig bedömning av olika situationer. 

* Inser att det vi får uppleva är det vi tidigare tänkt på, det vill säga våra tidigare tankemönster. 

* Lägger märke till att andra i samma situation helt enkelt bara gör sitt bästa. 

* Är inte längre rädd för att utsätta sig för nya upplevelser, vilket ger möjlighet att lära känna nya sidor hos sig själv. 

* Lämnar nu alla begränsande uppfattningar bakom sig och skapar dominerande tankemönster som - Jag kan det - Jag vill det - Jag gör det och utvecklar sin personlighet allt mer till mycket god självkänsla och självförtroende.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!