WILD OAT Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Wild Oat (bromus ramosus)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Wild Oat (bromus ramosus)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Vaga mål, ingen inriktning i livet, eftersom man inte förmår finna sin livsuppgift. * Diffusa föreställningar om vad man vill göra, har svårt att finna en inriktning i sitt liv, vilket leder till missnöje, frustrationer och leda. * Ambitiös, vill uträtta något alldeles speciellt, frågan är bara vad. * Man känner trots mångsidig begåvning ingen riktig dragning till något enskilt yrkesområde, man blir hängande i luften vilket ger upphov till missmod. * Ger sig gång på gång in i nya projekt. * Blir nedstämd för att livet inte ter sig så klart som för andra människor. * Mångsidigt begåvad men ingenting ger någon verklig tillfredsställelse. * Outnyttjade anlag och talanger. * Vill inte gå in för något till hundra procent och finner sig därför om och om igen i samma frustrerande situation. * Splittrar sina resurser. * Olycklig både privat och i yrkeslivet.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Förmåga att inse sina möjligheter och utveckla dem fullt ut. 

* Man prioritets ordnar sina anlag och talanger och väljer en inriktning som man följer och slutför varje projekt. 

* Man har klara planer och visioner och låter ingenting rucka på dem. 

* Man klarar av att göra flera saker jämsides och förmår till och med att framgångsrikt utöva flera yrken samtidigt.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans medföljer Allmänna doserings anvisningar!