CHESTNUT BUD Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Chestnut Bud (aesculus hippocastanum)Energi är den livgivande kraften i allt och den


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Chestnut Bud (aesculus hippocastanum)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Man råkar ständigt ut för samma slag av svårigheter eftersom alla erfarenheter är obearbetade och man kan inte dra några lärdomar av dem. * Ger intryck av att lära sig otroligt långsamt, det må sedan bero på ointresse, likgiltighet, inre hets eller bristande observations förmåga. * Lär sig inte tillräckligt av sina erfarenheter, bearbetar inte sina upplevelser på djupet. * Störtar in i nästa upplevelse istället för att låta de tidigare sjunka in i medvetandet och integreras. * Reflekterar inte ens över möjligheten att lära sig av andras erfarenheter. * Steget före i tankarna, reagerar på nuet med ouppmärksamhet, otålighet och ointresse. * En inre känsla av att köra en bil med hackande motor. * Ger intryck av sorglöshet och naivitet. * Inlärnings svårigheter, hämmad psykisk utveckling. * Regelbundna periodiska fysiska symtom såsom migrän anfall, häftig akne, plötsliga smärt tillstånd.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Är flexibel och har lätt att lära sig. 

* Är andligt vital, på alerten, drar också lärdomar av andra. 

* Följer med skeenden i livet och lägger märke till det negativa, ger akt på sina egna misstag. 

* Är uppmärksam och närvarande, lever i nuet och låter sig berikas av sina upplevelser. 

* Utvinner optimal glädje och nytta ur vardagens erfarenheter. 

* Ser på sig själv och sina fel med samma distans som andra människor ser på hen.

Vill du lära mer om CHESTNUT BUD Blomessens, läs boken "Jag är uppmärksam och närvarande" - KLICKA HÄR!


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!