CENTAURY Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Centaury (centaurium erythrea)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Centaury (centaurium erythrea)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Har svårt att göra sig gällande. * Viljesvag, passiv och lättledd. * Beredvillig, foglig, tjänstvillig intill underkastelse. * Har lättare att fylla andras förväntningar än sina egna. * Känner genast på sig vad andra vill och har svårt att låta bli att uppfylla deras önskningar. * Låter sig vilseledas av andras förhoppningar till den grad att man helt förnekar sig själv. * Spelar ofta martyr. * Mer slaveri än medveten hjälp. * Blir lätt under toffeln på någon annan mer egoistisk person - sin mor, far, partner, chef och dylikt. * Låter sig lätt övertalas till något man egentligen inte vill. * Blir lätt utnyttjad i sin godmodighet och tar lätt rollen som Askungen eller dörrmatta. * Har dålig självkänsla, låter sig omedvetet styras av andra. * Tar efter starkare personligheter i kroppsspråk, formuleringar och åsikter. * Blir lätt trött, är blek och utmattad. * Försvarar aldrig sina rättigheter. * Ger mer än man har att ge. * Löper risk att försumma sin egen livsuppgift. * Barn som är starkt inriktade på beröm och klander.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Säger JA och är medveten om vad det innebär, men kan också säga NEJ när det behövs. 

* Arbetar bra i grupp utan att för den skull löpa risk att förlora sin identitet. 

* Kan tjäna andra med stor insikt och utan att tränga sig på och ändå gå sin egen väg. 

* Kan hänge sig åt sin livsuppgift.

Vill du lära dig mer om CENTAURY Blomessens, läs boken "Självrespekt och balans" - KLICKA HÄR


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!