0

CENTAURY Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Centaury (centaurium erythrea)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: För dem som alltid uppoffrar sig, men glömmer sig själva! Positiv möjlighet: Balanserad tjänstvillighet, tillgodoser även sina egna behov!

Centaury personligheten är ofta för snäll och kan rycka hjälplöst på axlarna och säga att hon/han inte har hjärta att säga nej. Och folk kan skaka på huvudet och undra hur någon kan låta sig hunsas på det viset. Det är inte så förvånande att denna karaktär ibland klagar över att det är trötta och utarbetade, för det är just vad de ofta blir. I övrigt lider de inte så mycket, men tragiken i att helt ha förbisett sin egen livsuppgift, har de inte skänkt många tankar. Bakom den här extrema hjälpsamheten ligger ett klart mänskligt behov av uppskattning och erkänsla.

Möjlighet till positiv förändring med Centaury

Lär sig att säga ja men är medveten om vad det innebär. Kan också säga nej när det behövs. Arbetar bra i grupp utan att för den skull löpa risk att förlora sin identitet. Kan tjäna andra med stor insikt och utan att tränga sig på och ändå gå sin egen väg. Klarar att hänge sig åt sin egen vilja och livsuppgift. Tar hänsyn till sig  själv och ställer alltid frågan till sig själv om vad man vill, innan några beslut fattas. Lär sig att se de egentliga motiven bakom andras begäran om hjälp och inte bara ställer upp i alla lägen. Inser att det är bara vi själva som kan ta ansvar för vår utveckling och att det bara är i mitt inre som jag finner min livsuppgift. Börjar se sammanhangen allt klarare och skyddar sin personlighet och försvarar sina rättigheter.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!