CLEMATIS Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Clematis (clematis vitalba)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas fö


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Clematis (clematis vitalba)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Är i sina tankar, borta, sällan riktigt närvarande. * Ouppmärksam, tankspridd, dagdrömmare. * Inget omedelbart intresse för nuet, lever mer i en drömvärld. * Vandrare mellan galaxerna, dålig förankring i verkligheten. * Skänker fantasin oerhört stort spelrum. * Ger ett lätt förvirrat intryck, ungefär som god dag yxskaft. * Flykt in i en orealistisk, illusorisk värld när det verkliga livet känns för svårt. * En typisk Clematis blick; trolsk, fjärrskådande. * Verkar fördrömd, sömndrucken, aldrig riktigt pigg och vaken. * Reagerar på goda och dåliga nyheter med samma liknöjdhet. * Är nästan fri från aggressioner eller rädslor eftersom nuet inte känns viktigt. * Saknar vitalitet. * Har ofta kalla händer och fötter eller en tom känsla i huvudet. * Har en känsla av att sväva, som under lätt narkos. * Behöver mycket sömn, ligger gärna och dåsar, slumrar till i de mest omöjliga situationer. * Svag kroppskänsla, fumlar och gör sig lätt illa. * Lider av dåligt minne, inget detaljsinne eftersom man inte är intresserad och därför inte lyssnar ordentligt. * Ofta syn- och hörselstörningar eftersom man skådar och lyssnar mer inåt än utåt. * Vid sjukdom har man ingen drift att snabbt tillfriskna eftersom självbevarelse driften är ytterst svag. * Ingen klar gräns mellan fantasi och verklighet. * Ofta med oförverkligad kreativ begåvning, konstnärligt lagda människor.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Behärskar sin tankevärld och finner lust och glädje i det verkliga livet, eftersom man uppfattar sambanden mellan de olika världarna och godtar att det finns en djupare mening i allt. 

* Finner utlopp för sin kreativitet i vardagens verklighet som exvis författare, skådespelare, grafiker, målare och dylikt.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!