HEATHER Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Heather (calluna vulgaris)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Heather (calluna vulgaris)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Självfixerad, helt upptagen av sig själv och sitt, behöver ständig publik, ett behövande barn. * Tankarna snurrar helt kring de egna problemen och man tar sig själv på blodigt allvar. * Ett inre tvång att tala om sig själv med alla som fås att lyssna. * Leder i varje sällskap in samtalet på sin egen person. * Försöker beveka andra med sitt prat, ger sig inte fast åhöraren försöker dra sig undan, tar ett rejält tag i armen så hen inte skall kunna fly. * Pressar all must ur sina medmänniskor. * Klarar inte av att vara ensam. * Har en tendens att överdriva, gör en höna av en fjäder. * Dålig lyssnare. * Helt uppslukad av sin egen värld, inga som helst känslospröt ute för andras behov. * Man utger sig för att vara starkare än man är och vädjar inte till andras medlidande. * Kommer ofta från ett hem präglat av känslokyla och blir sålunda med nödvändighet ett känslomässigt undernärt barn. * Ofta i början av en andlig utvecklings process, då mötet med det egna jaget pockar på att få bli beskrivet.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Förstående vuxen med en stark förmåga till empati. 

* God lyssnare, intresserad diskussions partner. 

* Kan helt och fullt gå in för en uppgift eller sätta sig in i ett människoöde. 

* Utstrålar styrka och tillförsikt. 

* Kan göra sig en föreställning av en annan människas aura och hålla normalt avstånd till den. 

* Och lyssnar till andra och medvetet invänta vad andra har att säga. 

* Inser att livet ger en glad givare tusenfalt igen och förstår att det som är menat kommer till hen. 

* Känner sig trygg i sig själv och följer den gudomliga energi strömmen som tillhör dennes högre jag.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!