WATER VIOLET Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Water Violet (hottonia palustris)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Tidvis reserverad hållning, stolt tillbakadragenhet, överlägsenhets känslor i isolerad enskildhet. * I sin överlägsenhet känner man sig ofta isolerad och utanför. * Beter sig ofta reserverat och övermodigt. * Tål ingen inblandning från andra människor. * Reder ut allt för sig själv, belastar aldrig andra med sina problem. * Eftersom man håller ett inre avstånd, upplevs man som högfärdig och arrogant. * Svårt att umgås otvunget med folk. * Vill gärna stiga ner från sitt inre podium men vet inte hur. * Vet ibland inte hur man skall hantera en situation och drar sig i tveksamma fall tillbaka. * Vill dra sig tillbaka från världen - mitt hem är min borg. * Det är svårt för andra att tränga genom den personliga barriären och komma verkligt nära. * Undviker diskussioner med högt känslosvall eftersom det bara är utmattande. * Eftersökt rådgivare, fungerar ofta som andlig sophink. * Svårt att koppla av. * Gråter sällan och bemödar sig att alltid behålla fattningen.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Älskvärd, mjuk, diskret tillbakadragen. 

* Andligt självständig, jämn till humöret, lugn. 

* Begåvad, kompetent, ofta överlägsen andra. 

* God självkänsla, man vet vem man är. 

* Lätt att umgås med sig själv, är gärna ensam. 

* Klarar sig bra i livet. 

* Rör sig tyst och behagligt, är aldrig påträngande. 

* Talar ofta med låg röst, artigt och med eftertryck. 

* Tolerant inställning till folk - lev och låt andra leva.

* Lägger sig inte i trots att det egna synsättet avviker. 

* Sätter sig över saker och ting, tar det lugnt, är den fasta klippan i den brusande forsen. 

* Arbetar självständigt och noggrant, gärna mer i bakgrunden. 

* En förebild; en harmonisk, andligt fri och självständig människa. 

* Handlar i ödmjukhet, kärlek och vishet. 

* Omges av en atmosfär av lugn och tillförsikt, vilket har en befriande inverkan på andra. 

* Går med värdighet och grace genom livet.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!