0

WATER VIOLET Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Water Violet

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Överdrivet självförtroende, känsla av överlägsenhet! Positiv möjlighet: Tillgänglighet, öppen för kontakt!

Water Violet hör ihop med själsegenskaperna ödmjukhet och vishet. I ett negativt tillstånd använder man inte sin vishets potential på rätt sätt utan drar sig tillbaka i reserverad  stolthet. Water Violet energin uppträder ofta i överförd form, dvs de negativa dragen visar sig som tillfälliga "urspårningar" ur det positiva tillståndet. Människor med starka Water Violet drag har ofta god hand med sin högt utvecklade personlighet. De ger ett intryck av diskret överlägsenhet och majestätiskt lugn, vilket gör dem onåbara och osårbara i omvärldens ögon. Men även dessa ovanligt begåvade och personliga individer har sina svårigheter. Som ett litet exempel kan nämnas den högt beundrade yogaläraren av gammal officerssläkt som med sin suveränitet och överlägsenhet känner denne sig ibland utanför och isolerad från andra. Hon/han har inte lätt att bara stiga ner från sitt podium, där eleverna ställt henne/honom, och möta dem helt otvunget och öppet. En "klämkäck" kamratlig ton känns helt enkelt inte naturligt för denne, hon/han har mer dragning åt det andliga hållet och vet inte riktigt hur hon/han skall avväga sitt beteende i den här situationen.

Möjlighet till positiv förändring med Water Violet

Intar en älskvärd, mjuk och diskret tillbakadragenhet. Andligt självständig med inre lugn och jämnt humör. God självkänsla (man vet vem man är) och har lätt att umgås både med sig själv och andra. Är aldrig påträngande utan har en tolerant inställning till andra "lev och låt leva". Kan bli en förebild av harmoni, andlig frihet och självständighet med ödmjukhet, kärlek och vishet. Antar inställningen att "jag behöver världen och världen mig" och jag "delar min kärlek, ödmjukhet och vishet med andra".

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!