0

CHERRY PLUM Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Cherry Plum (prunus cerasifera)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Rädsla för att förlora kontrollen och ge efter för farliga impulser! Positiv möjlighet: Tillit till en högre välvillig makt!

Cherry Plum personligheten är i allmänhet rädd för att förlora självkontrollen, rädd att förlora förståndet, rädd för kortslutnings reaktioner och temperaments utbrott. De har en känsla av andlig "förstoppning" och kämpar för att bibehålla sin självbehärskning. Ofta desperata på gränsen till sammanbrott. En skräckslagen rädsla för att mot sin vilja göra något fruktansvärt och helt mot sin läggning plötsligt ansatt av våldsamma impulser att göra något mot sin vilja (något som normalt i deras liv vore helt uteslutet).

Möjlighet till positiv förändring med Cherry Plum

En god potential till kraft, mod och balanserad spontanitet. En förmåga att djupt ur det omedvetna ösa kunskap och insikter som går att omsätta i det dagliga livet. Tillgång till en stark inre kraft reserv och förmåga att stå ut med den mest påfrestande fysiska och psykiska belastning utan att ta någon skada. Utvecklar en god intuitiv insikt om sin sanna livsuppgift och skapar en dynamisk utveckling. Vågar öppna sig och ta språnget ut i det okända och ge uttryck för en normal spontanitet och leklynne. Slutar hålla fast vid gamla och negativa föreställning och inser att denne har tillgång till sina goda resurser. Låter sig styras från sin inre kärleksfulla kraft och använder den till att uppfylla sin livsuppgift.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!