0

CRAB APPLE Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer Crab Apple (malus sylvestris eller pumila)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Känslor av att vara smutsig eller oren! Positiv möjlighet: Renande, inre renhet, andlig utveckling!

Denna personlighet har en känsla av att vara både invärtes och utvärtes oren, befläckad och infekterad och blir därför en renlighets maniker. Och fäster överdriven vikt vid renlighet på det själsliga, andliga och kroppsliga planet. Med särskilt en utpräglad känsla för själs hygien. De avskyr sig själva för att de inte hållit måttet och gjort något som de anser går stick i stäv med den egna naturen. De lider av ett tvångsmässigt behov av att tvätta bort orena tankar och känner sig befläckade och syndiga.

Möjlighet till positiv förändring med Crab Apple

Potential för en storsinthet som inte låter sig bringas ur fattningen av småsaker. Ser saker och ting i sitt rätta perspektiv och utvecklar medvetenhet för stora sammanhang och helheter. Kan förnimma olösta konflikter i luften och förmår att omvandla dem till positiv energi. Lär sig acceptera att vi människor är ett ofullkomligt väsen. Tillåter intrycken flöda genom personligheten och tappar inte den röda tråden. Ser på sig själv som en lycklig människa med fina individuella egenskaper och tillåter sin inre kärna att verka av lugn och oantastlighet. Och utvecklar en stark integritet.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda essenser och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!