CRAB APPLE Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer Crab Apple (malus sylvestris eller pumila)Energi är den livgivande kraften i allt och de


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer Crab Apple (malus sylvestris eller pumila)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Fäster överdriven vikt vid renlighet på det själsligt/andliga och/eller det kroppsliga planet. * Utpräglad känsla för själshygien. * Avskyr sig själv, anser sig inte hållit måttet, utan gjort något som gått stick i stäv mot den egna naturen. * Lider av ett tvångsmässigt behov att tvätta bort orena tankar. * Känner sig befläckad och syndig. * Låter småsaker engagera sig och tappar den röda tråden. * Kör fast i detaljer och låter sig irriteras av småsaker. * Är ett petnoga dygdemönster som husmor. * Allting måste alltid vara tip-top. * Är lika överkänslig för brist på ordning både privat och ute i det offentliga livet. * Har problem med sin kroppslighet med att kyssas, att amma och dylikt. * Känner äckel inför hudutslag, blemmor, fotsvett, vårtor etc hos sig själv. * Hyser skräck för smuts, insekter, bakterier, skämd mat, smutsiga toaletter, fel medicinering, miljögifter etc. * Renlighetsmani, tvångsmässigt behov av att tvätta sig. * Har starka utsöndringsbehov; nervös hosta, snuva och dylikt. * Har ett tvång att genast bli fri från det minska lilla fysiska sjukdoms symtom och blir djupt nedstämd om det inte genast lyckas.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Storsint och låter sig inte bringas ur fattningen av småsaker. 

* Ser saker och ting i sitt rätta perspektiv. 

* Har sans för stora sammanhang och helheter. 

* Förnimmer olösta konflikter i luften och förmår omvandla dem till positiv energi.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!