0

CHICORY Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Chicory (cikoria)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Känslomässiga brister som manipulativ och beroende! Positiv möjlighet: Generös och kärleksfull!

Chicory´s negativa tillstånd består av en personlighet som präglas av dominans behov, härsklystnad, behov av att lägga sig i och manipulera, stark förväntan på uppmärksamhet och uppskattning från omgivningen samt självmedlidande. Är självisk och överdrivet fordrande och vakar som spindeln i nätet över familjens och vänkretsens behov och önskningar. Denne har ett ständigt behov av att kritisera, arrangera och tillrättalägga och är beskäftig och överbeskyddande.

Möjlighet till positiv förändring med Chicory

En god potential för att ta hand om och uppriktigt bry sig om andra. Ger utan att tänka på att få igen och utstrålar värme, vänlighet, finkänslighet, inre säkerhet och styrka. Kan ge andra trygghet. Inser det viktiga att ibland kunna ge utan krav och släpper det gamla tänkandet som denne hållit fast vid. Respekterar individuella så kallade "revir gränser" och visar stor ödmjukhet inför andras gränsdragningar. Känner sig trygg i sig själv och lär sig att öppna för den gudomliga källan i sitt inre.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda essenser och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). 

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!