CHICORY Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Chicory (cikoria)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Självisk, härsklysten, överdrivet fordrande. * Vakar som spindeln i nätet över familjens och vänkretsens behov och önskningar. * Har ett ständigt behov av att kritisera, arrangera och tillrättalägga. * Beställsam, beskäftig och överbeskyddande. * Gör ingenting utan baktankar. * Ställer villkor för sin kärlek. * Försöker ofta nå resultat på intrikata omvägar. * Spelar diplomat, manipulerar och bedriver taktik spel för att kunna driva igenom sin vilja och dominera över andra. * Ägnar sig åt känslomässig utpressning. * Försöker låsa folk i känslomässiga bindningar som redan borde ha lösts upp, gäller inte minst barn och partner. * Har svårt att glömma och förlåta. * Hyser en hemlig rädsla för att mista närstående, vänner eller egendom. * Har lätt för att känna sig tillbakavisad, förbigången eller sårad. * Förfaller till självmedlidande med tankarna ingen tycker om mig. * Överdriver sin misär. * Flyr då och då in i olika sjukdoms tillstånd för att få medlidande och intresse och komma åt att utöva sitt inflytande. * Blir förtörnad över att inte lyckas driva igenom sin vilja och spelar martyr. * Faller i gråt över andras otacksamhet. * Talar om vad andra är skyldiga en själv. * Barn som alltid pockar på uppmärksamhet. * Problem med sin moders relation.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Den eviga modern, arketypen. 

* Tar hand om och bryr sig uppriktigt om andra. 

* Ger utan tanke på att få igen. 

* Värme, vänlighet, finkänslighet, inre säkerhet och styrka. 

* Ger andra trygghet.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!