MUSTARD Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Mustard (sinapis arvensis)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Mustard (sinapis arvensis)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Perioder av djup melankoli som kommer och går utan synbar orsak. * Djupt svårmod, världssmärta. * Något tungt svart okänt sänker sig över en, själen full av sorg. * Personligheten höljs in i ett moln av bedrövelse. * Man känner sig utesluten ur allt normalt liv, alla ljus har slocknat, alla tåg har gått och alla klockor stannat. * Man ser inget samband mellan det här tillståndet och det övriga livet. * Djup melankoli och hela livet tonar bort. * Man är fullständigt innesluten i sin sorg. * En sinnesstämning som inte går att dölja för yttervärlden. * Ett tillstånd som inte går att påverka med förnuftiga argument. * Man är utlämnad åt detta känsloläge tills det plötsligt försvinner och man friges ur fångenskapen. * Man är rädd för dessa tillstånd eftersom det inte går att få grepp om.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Man går genom både onda och goda dagar med samma inre klarhet, lugn och glädje. 

* Godtar tillståndet som en del av vägen för att nå den goda energin genom att åtrå sin själ som den ljusa och kärleksfulla kraften i sitt liv. 

* Och skapar tankemönster fyllda av glädje och ljusa rymder som - mitt hjärta är ljust och lätt och jag vandrar i tacksamhet över mitt liv.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!