0

ROCK WATER Essens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och indikationer för Rock Water

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Överdriven självkritik. Svårt att ändra uppfattning! Positiv möjlighet: Snäll mot sig själv, öppet sinnelag!

Denna essens hänförs till egenskaper som anpassnings förmåga och inre frihet, men i negativt tillstånd är man fixerad vid teoretiska tankebyggen och fångad i verklighets främmande föreställningar. Man har själv ställt upp höga, orubbliga andliga ideal, moraliska riktlinjer och perfektionistiska föreställningar om människors hälsa och välbefinnande. Sedan står man där inför monumentala, övermänskliga förpliktelser och vet inte hur man ständigt skall orka nå upp till en så hög moralisk nivå i det dagliga livet (man kan fråga sig om det ens är möjligt).

Möjlighet till positiv förändring med Rock Water

En öppen idealist som kan göra avsteg från sina principer och övertygelser vid konfrontation med ny kunskap eller djupare sanning. Låter sig inte påverkas eftersom man vet att man kommer få de rätta impulserna när tiden är mogen. Kan omsätta höga idela i praktiken och med sin livsglädje och sinnesfrid blir man en naturlig förebild för andra. Kan släppa loss och unna sig mer av livets goda och låter alla livsområden komma till sin rätt.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!