ROCK WATER Essens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och indikationer för Rock Water (vatten ur livgivande källor)Energi är den livgivande kraften i allt och den kal


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och indikationer för Rock Water (vatten ur livgivande källor)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Stränga fastlåsta åsikter, förträngda behov, för hård mot sig själv. * Starka perfektions strävanden. * Viger sitt liv åt stränga teoretiska läror och har ofta mycket överdrivna ideal bilder. * Avstår från mycket av detta livets goda för att det inte stämmer med vissa livs principer, låter livets glädjeämnen passera outnyttjade. * Tvingar sig att bli i toppform och förbli det, självdisciplinen är i högsätet. * Ställer upp stränga nästintill knäckande levnadsregler. * Vill inte erkänna sitt överdrivna dagliga prestations tvång, som går långt utöver det som känns naturligt. * Feltolkning av begreppet andlighet; man fixerar sig vid någon gripbar del till exempel en diet eller meditations teknik och gör en helig ko av den. * Vill tvinga fram en utveckling men håller envist fast vid många av sina förträngningar. * Man ser världsliga begär som hinder för andlig utveckling, man vill bli helgon redan under jordelivet; asket, fakir eller någon annan form av självplågare. * Förtränger viktiga kroppsliga och emotionella behov. * Man faller på eget grepp i meditation, man hindras av sin starka egensinniga vilja. * Man lägger sig inte i andras angelägenheter, men är fullt sysselsatt med att uppnå perfektion. * Ofta sträng vegetarian, makrobiotiker eller nykterist. * Förebrår sig själv vid minsta avsteg från läror och regler. * Fysiska behov illa tillgodosedda och ointegrerade i personligheten.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* En öppen idealist som kan göra avsteg från sina principer och övertygelser vid konfrontation med ny kunskap eller djupare sanning. 

* Låter sig inte påverkas eftersom man vet att man kommer att få de rätta impulserna när tiden är mogen. 

* Kan omsätta höga ideal i praktiken. 

* Med sin livsglädje och sinnesfrid blir man en naturlig förebild för andra. 

* Kan släppa loss och unna sig mer av livets goda och låter alla livsområden komma till sin rätt genom kärlekens energi.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!