0

WILLOW Blomessens

I lager.

249 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Willow

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder. Hit hör exvis homeopati, blomessens terapi, akupunktur, polaritets terapi, kraniosakral terapi, reiki och kristall terapi.

Negativ indikation: Bitterhet, känsla av att vara ett offer! Positiv möjlighet: Ansvarstagande, konstruktivt tänkande!

De känner att de inte gjort sig förtjänta av en så stor prövning, och detta gör att de blir bittra. Ofta får de ett minskat intresse för sådana aktiviteter de tidigare haft glädje av. Förebrår, känner bitterhet och självömkan.”Varför skulle det hända mig”-attityd. Beklagar sig över andras framgång och lycka samtidigt som man framhäver den egna misären. Förbannar sitt öde och inser inte den egna medverkan i skapandet av det. Tendens att se det negativa i saker och ting och finner nästan tillfredsställelse i att sprida hopplöshet och känslor av negativitet. Tar emot saker utan att ge tillbaka eller utan att känna tacksamhet. Man anser sig vara berättigad till hjälp från andra. Vid sjukdom är personen en besvärlig patient som aldrig blir riktigt nöjd.

Möjlighet till positiv förändring med Willow

Förståelse för att endast vi själva bär ansvaret för hur våra liv utvecklas. Man börjar aktivt ta del av utformningen av sitt "öde" och känner tillförsikt och hopp inför framtiden. Kan glädjas åt det positiva i livet. Känner empati för andra och kan erbjuda genuin vänskap eller hjälp.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!