WILLOW Blomessens

  • 298 SEK

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Willow (salix vitellina)Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för s


I lager.
Dela

Traditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Willow (salix vitellina)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER

* Agg som döljs inombords, bitterhet, offer för ett oblitt öde. * Förbittrad livsattityd, man förbannar sitt öde och tycker att man är orättvist behandlad. * Man bär inget ansvar för sitt sinnes tillstånd, skulden lägger man på omständigheterna och andra människor. * Tror sig bli utan mycket som är förbehållet andra. * Känner sig hjälplöst utlämnad åt situationen. * Kräver mycket av ödet, men är själv inte beredd att ge något. * Tar emot hjälp som om den vore självklar och jagar därmed så småningom bort alla som vill hjälpa. * Framhäver alltid det negativa i allt, är en riktig glädjedödare och domedags profet. * Känner vanmakt. * Innerst inne unnar man inte andra att vara friskare och mer lyckligt lottade. * I extrema fall går man direkt in för att förstöra andras livslust och goda humör. * Bitterheten tar sig uttryck i hatiska och elaka tankar. * En pyrande oartikulerad vrede som inte kommer till utbrott. * Man vägrar erkänna sin egen destruktiva livssyn och kan därför inte göra något åt den. * När man håller på att tillfriskna från en sjukdom vill man ogärna medge att man mår bättre.

POTENTIAL

* Positiv livsinställning, man tar ansvar för sitt eget öde. 

* Man har insett och godtagit sambandet mellan sina egna tankar och det som sker omkring en. 

* Som man ropar i skogen får man svar - positivt eller negativt - och man arbetar medvetet utifrån den principen för att ändra på sitt liv. 

* Man är en mästare som aktivt deltar i att utforma sitt öde och känner sig inte längre som ett offer. 

* Kan glädjas åt det positiva i livet och känner empati för andra och kan erbjuda genuin vänskap eller hjälp.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!