OLIVE Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för Olive (oela europaea)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Total utmattning, extrem trötthet fysiskt och psykiskt. * Droppen har redan fått bägaren att rinna över, allt är för mycket. * Utmattning efter lång psykisk press eller fysisk sjukdom. * Känner sig som en urkramad citron, helt förbi och slutkörd. * Man behöver extremt mycket sömn. * Man får ingenting ur händerna, man har inte lust med något överhuvudtaget. * Stor inre trötthet efter långa perioder av svår inre kamp eller efter stora förändringar. * Man kan inte hushålla med sina krafter. * Långa perioder med imponerande prestations förmåga och extrem utmattning som växelvis avlöser varandra upprepade gånger.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Stark livskraft och vitalitet. 

* Öser energi ur till synes outsinliga källor. 

* Har tillit till sin inre röst och lyckas därför klara av också perioder med mycket starka påfrestningar utan att bli kraftlös eller på dåligt humör. 

* Ser till att alltid få ordentligt med sömn och kopplar av i naturen. 

* Äter mat som innehåller rikligt med eterisk energi som frukt och grönsaker. 

* Inser att man har krafter för att utföra sina uppgifter och känner den fullständiga kontakten med sitt inre ljus.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!