WHITE CHESTNUT Blomessens

I lager.

298 SEKTraditionellt bruk och användning, nyckelsymtom och övriga indikationer för White Chestnut (aesculus hippocastanum)

Energi är den livgivande kraften i allt och den kallas för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Vibrations terapi är en typ av helande terapi som på olika sätt arbetar med att integrera och balansera de verksamma energisystemen i kropp, själ och ande, istället för att använda sig av mekaniska, kemiska eller fysiska metoder.

BLOCKERANDE INDIKATIONER OCH OBALANSER

* Vissa tankar blir snurrande i hjärnan i det oändliga, man kommer inte loss från dem, ändlösa inre monologer och dialoger. * Oönskade tankar och bilder tränger ständigt upp i medvetandet och låter sig inte avfärdas. * Ett bekymmer eller en händelse börjar jaga en och förtar humöret. * Det är omöjligt att låta bli att hela tiden tänka på vad man borde ha sagt eller vad man borde säga. * Känsla av att vara en grammofonskiva som hela tiden snurrar i samma spår. * Språngmarsch på stället som hamstern i sitt hjul. * Ett oupphörligt pladder ekar i huvudet. * Man tuggar och idisslar samma problem om och om igen utan att komma någonvart. * Tankeverksamheten går på högvarv, man blir tankspridd och okoncentrerad i vardagen, hör inte att man blir tilltalad och dylikt. * Man blir sömnlös av allt funderande, inte minst under tidiga morgon timmar. * Mental spänning som kommer till uttryck i tvångsmässiga käkrörelser, spänningar i ögonen och dylikt.

POTENTIAL TILL POSITIV FÖRÄNDRING

* Ett jämnt sinnelag. 

* Tankarna flyter lugnt och klart. 

* I denna inre frid finner varje problem sin lösning. 

* Man nyttjar sin tanke förmåga konstruktivt.


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!